Sunday the 1st. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami