Monday the 10th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami