Thursday the 28th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami