Historia RTOZ


Historia powstania Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nierozerwalnie związana jest z działalnością na terenie Radomia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którego historia sięga roku 1961. Wtedy to powstał radomski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. W ciągu następnych trzydziestu lat, w trudnych ówczesnych warunkach jego członkowie starali się pomagać przede wszystkim bezdomnym psom i kotom żyjącym na terenie naszego miasto. To właśnie z ich inicjatywy powstało w Radomiu pierwsze schronisko przy ulicy Wierzbickiej. Pierwszym kierownikiem w Schronisku w latach 60-tych była pani Janina Buchman – nasza członkini, która do końca swojego życia wspierała nas i pomagała nam w prowadzeniu Schroniska. Budowa Schroniska została sfinansowana z państwowej kasy, w związku z tym w latach następnych zarząd nad nim został powierzony Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej - wyspecjalizowanemu w usuwaniu odpadów z terenu miasta. Tak też wtedy traktowane były zwierzęta.

Ich miłośnicy nie tylko nie mieli nic do powiedzenia w sprawach związanych z prowadzeniem schroniska, ale zdarzały się przypadki, że nie wpuszczano ich na teren obiektu. Ten okres na przykład obfitował w partyzanckie akcje polegające na przemycaniu przez płot pożywienia dla psów, które w dni wolne od pracy nie były karmione. Członkowie Towarzystwa dogadywali się indywidualnie z pracownikami schroniska aby pozwolono im po godzinach jego pracy wejść na teren obiektu i pomagać zwierzętom, które jednak były masowo uśmiercane aby nie dopuścić do przepełnienia schroniska. Ówczesne władze nie widziały w tej sytuacji niczego niestosownego i nie chciały na ten temat rozmawiać.

Przełomowy okazał się rok 1992. Nastąpiło to za sprawą dziewczynki, która odwiedzała Schronisko jako wolontariuszka, dostawała się na teren schroniska aby ulżyć ciężkiej psiej doli. Tam całym swym młodziutkim sercem pokochała szczególnie jednego psa, którego zabrano spod jej bloku na osiedlu „Południe”, odwiedzała go prawie codziennie. Nie mogła go jednak zabrać ze sobą ani nawet wyprowadzić na zewnątrz. Pewnego dnia nie zastała go w boksie. Pracownicy okłamywali ją, że psa ktoś wziął, ale jej rozpacz nie miała granic kiedy, przekonała się, że w rzeczywistości jej czworonożny przyjaciel nie żyje, został uśpiony, nie  uwierzyła również w naglą chorobę zwierzęcia, które dzień  wcześniej nie wyglądało gorzej niż dnia poprzedniego. Przeżyty szok spowodował, że z wielką determinacją postanowiła zmienić los schroniskowych psów. Udało jej się zainteresować  sprawą fundacje Animals, która nagłośniła sprawę, co spowodowało powstanie programu telewizyjnego na temat sytuacji w radomskim schronisku. W tej sytuacji radomskie władze zdecydowały się przekazać obiekt i jego prowadzenie miłośnikom zwierząt  Warunkiem było powstanie lokalnej, radomskiej organizacji, tak aby dotacja władz na prowadzenie schroniska była w całości wykorzystana na miejscu.

Tak oto historia powstania RTOZ nierozerwalnie splotła się z obiektem schroniska.

W 1993 roku z inicjatywy 15 członków – założycieli powstało Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zorganizowaliśmy pierwsze zebranie członków założycieli, opracowaliśmy statut, wybraliśmy pierwsze władze RTOnZ i zarejestrowaliśmy w Sądzie Gospodarczym naszą organizację – stowarzyszenie pod nazwą  Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

W dniu 1 września 1993 roku Schronisko zostało przekazane do prowadzenia nowo powstałej organizacji tj: Radomskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. Została podpisana umowa na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia, a Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Dopiero w dniu 31 grudnia 1993 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Wierzbickiej 98. Władze miasta zobowiązały się do ryczałtowego finansowania obiektu – Schroniska, który stał się jednocześnie siedzibą Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Decyzję taką podjęły ówczesne Władze Miasta Radomia na czele z Prezydentem Panem Wojciechem Gęsiarkiem.  

Pan Wojciech Gęsia – Prezydent Miasta Radomia oraz red. Jerzy Busza z Witryny Samorządowej bardzo mocno wspierali wszelkie nasze działania mające na celu  przekazanie RTOnZ prowadzenie radomskiego Schroniska. Pierwszym Prezesem RTOnZ została wybrana pani Maryla Zielezińska (dzisiaj – Rybińska).

Początki działalności były bardzo trudne, ponieważ w sytuacji ostrego konfliktu z poprzednim administratorem schronisko zostało przekazane bez jakiegokolwiek wyposażenia i  zaplecza technicznego. Zarówno pierwszy samochód, (przekazali nam Pani Maria i Augustyn Godyccy – Członkowie RTOnZ) , który w tych czasach posiadał nie lada wartość, jak i niezbędny do prowadzenia obiektu sprzęt, przekazali członkowie Towarzystwa.
W tym czasie miały miejsce próby odebrania RTOnZ prawa opieki nad zwierzętami i powrotu do poprzedniego status quo. Na szczęście nie powiodły się, prowadzenie i opiekę nad Zwierzętami przebywającymi  w Schronisku w Radomiu nieprzerwanie sprawujemy od 1993 roku.

W kolejnych latach RTOnZ kolejno przewodziły: Pani Grażyna Wieczerzyńska i Pani Jolanta Guzal. Dramatyczne przepełnienie schroniska spowodowane ograniczeniem eutanazji zwierząt szybko spowodowało konieczność budowy nowego, większego obiektu, który powstał na Witosa 96. 

W kwietniu 2003 roku oddano do użytku pierwsza część obiektu przy ul. Witosa 96.  Przenosiny do nowo wybudowanego Schroniska na Witosa to bardzo ciężki czas, zarówno dla Zwierząt, władz RTOnZ, kierownika Schroniska Pana Zygmunta Kolosa jak i pracowników. Tylko dzięki ogromnej determinacji Pana Z. Kolosa – wieloletniego kierownika Schroniska przeprowadzka i przenosiny odbyły się w miarę sprawnie. Wkrótce potem kolejnym Prezesem Towarzystwa został Pan Augustyn Godycki i był nim do 2012 roku. Od 2012 roku prezesem ponownie została wybrana Maryla Rybińska.

 

 

 

Thursday the 25th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami