Sprawozdania

Rok obrotowy Sprawozdania
2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne
2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne
2015
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2014
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2013
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2012
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2011
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

 

 

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej w roku 2014

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej w roku 2013

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej w roku 2012

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej w roku 2011

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe można obejrzeć tutaj

Thursday the 25th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami