Akcja sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów

Drukuj

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczęło akcję sterylizacji/kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta Radomia. Prosimy osoby opiekujące się zwierzętami przebywającymi na co dzień poza ich miejscem zamieszkania o kontakt z naszym koordynatorem. W miarę posiadanych możliwości zgłaszającym się opiekunom będziemy się starali zapewnić: chirurgiczną sterylizację ich podopiecznych, opiekę pooperacyjną, szczepienia, odpchlenie oraz odrobaczenie. Wszystkie te działania wykonywane będą nieodpłatnie - warunkiem jest dostarczenie zwierząt do wskazanego weterynaryjnego zakładu leczniczego w umówionym wcześniej terminie. Nasi koordynatorzy służą pomocą przy łapaniu i dowożeniu zwierząt do lecznicy. Posiadają specjalistyczny sprzęt, klatki, łapki oraz transportery.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel: Maryla 693 253 362

Akcja prowadzona jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Radomia w ramach zadania publicznego „Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, pomoc im przez czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt."

 

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 20th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami