Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów

Drukuj
Poprawiono: piątek, 09, grudzień 2016 Opublikowano


Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji/kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta Radomia. Prosimy osoby opiekujące się bezdomnymi kotami o kontakt z naszym koordynatorem. W miarę posiadanych środków finansowych, zgłaszającym się opiekunom kotów wolno żyjących zapewnimy: chirurgiczną sterylizację ich podopiecznych, opiekę pooperacyjną, szczepienia, odpchlenie oraz odrobaczenie. Wszystkie te działania wykonywane będą nieodpłatnie - warunkiem jest dostarczenie zwierzęcia do wskazanego weterynaryjnego zakładu leczniczego w umówionym wcześniej terminie. Nasi koordynatorzy służą pomocą przy łapaniu i dowożeniu zwierząt do lecznicy. Posiadają specjalistyczny sprzęt, klatki, łapki oraz transportery.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 693 253 362 do dnia 30 kwietnia 2016 roku lub wykorzystania limitu finansowego.

Akcja prowadzona jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Ograniczenie bezdomności kotów wolno żyjących poprzez sterylizację i kastrację, pomoc im przez czasowe dokarmianie oraz propagowanie właściwych postaw człowieka w stosunku do tych zwierząt."

 

FreshJoomlaTemplates.com
Friday the 20th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami