Wydawanie karmy dla karmicieli odbędzie się 19 grudnia 2017 od godziny 17.00 w Radomiu ul. Witosa 96

Akcja prowadzona jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia w ramach zadania publicznego pod nazwą: Sterylizacja lub kastracja kotów dziko żyjących, pomoc im poprzez czasowe dokarmianie oraz edukacja mieszkańców w zakresie właściwego postępowania w stosunku do tych  zwierząt

 

 

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 25th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami