Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów w 2018 r.

Drukuj

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczyna kolejną akcję sterylizacji/kastracji kotów wolno bytujących na terenie miasta Radomia. Prosimy osoby opiekujące się bezdomnymi kotami o kontakt z naszymi koordynatorami.

W miarę posiadanych środków finansowych, zgłaszającym się opiekunom kotów wolno żyjących zapewnimy: chirurgiczną sterylizację ich podopiecznych, szczepienie, odpchlenie oraz odrobaczenie. Wszystkie te działania wykonywane będą nieodpłatnie - warunkiem jest dostarczenie zwierzęcia do wskazanego weterynaryjnego zakładu leczniczego w umówionym wcześniej terminie. Nasi koordynatorzy służą pomocą przy łapaniu i dowożeniu zwierząt do lecznicy. Posiadają klatki, łapki oraz transportery.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 693 253 362  lub 660 854 227  do dnia 15 maja 2018 roku lub wykorzystania limitu finansowego.

Akcja prowadzona jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia w ramach zadania publicznego pod nazwą: ,,Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów oraz pomoc im poprzez czasowe dokarmianie"

 

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 25th. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami